HELEN KELLER

HELEN KELLER

HELEN KELLER Jak można osiągnąć spełnienie i sukces życiowy, skoro… nie można ani nic usłyszeć, ani zobaczyć? Działaczka społeczna, Helen Keller, jest znakomitym przykładem kobiety z pasją, która pokonała swoją niepełnosprawność! Helen jako mała...

Read more